Den nya ekonomistyrningen Faktabok (Ny Upplaga)
   
 
Författare:Ax Christian , Kullvén Håkan , Johansson Christer
Titel:Den nya ekonomistyrningen Faktabok (Ny Upplaga)
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:608 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147143979
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 679 SEK exkl. moms
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med en huvudbok, en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial och webbplats som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. I den 6:e upplagan har bland annat ett helt nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet tillkommit.


Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med mera. De viktigaste uppdateringarna i upplaga 6 är:

- Ett helt nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet har tillkommit i huvud- och övningsboken.

- En omfattande svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista med ekonomistyrningsämnets alla centrala begrepp har lagts till i huvudboken.

- Framställningen har bearbetats för att bättre spegla den branschstruktur och det utbud av varor och tjänster som råder idag.

- Flera kapitel har uppdaterats mot bakgrund av aktuell utveckling i praktiken och nya forskningsresultat.

- Nya filmer har producerats som introducerar huvudbokens olika delar och som förklarar och exemplifierar ämnets mer tekniskt svåra inslag.

- Samtliga kapitel i huvud- och övningsboken har förbättrats avseende språklig framställning.

- Presentationsmaterialet har uppdaterats.
 
  © 2017 Jure AB