Festskrift til Palle Bo Madsen
   
 
Titel:Festskrift til Palle Bo Madsen
Utgivningsår:2021
Omfång:803 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757452549
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Den 2. december 2021 fyldte professor, lic.jur. Palle Bo Madsen 70 år.

Gennem sit omfattende forfatterskab og øvrige virke i og uden for universitetsverdenen har Palle ydet meget væsentlige bidrag på en lang række retsområder, og det vil vi gerne markere med dette festskrift. Palle Bo Madsen er en særdeles produktiv forfatter og har publiceret en lang række større og mindre artikler og anmeldelser, og han har været forfatter eller medforfatter til stribevis af bøger om aftaleret, formueret og markedsret.

Bidragene i dette festskrift er opdelt i fire emnegrupper, som afspejler Palle Bo Madsens vidtspændende juridiske interesseområder: Almene emner og offentlig ret, formueret og procesret, immaterialret og markedsføringsret og konkurrenceret.

Denne bog er dermed en hyldest til Palle Bo Madsens forfatterskab og videnskabelige virke.


Indholdsfortegnelse

Forord

I. Almene emner og offentlig ret
Nordens betydning i nordisk formueret
Af Mads Bryde Andersen
Juraens almene emner
Af Jens Evald
Jura som universitetsfag
Af Torsten Iversen
Den ulovbestemte skatteretlige realitetsgrundsætning – med ligefremt og omvendt fortegn
Af Jon Stokholm

II. Formueret og procesret
Fuldmagt og det, der ligner
Af Lennart Lynge Andersen
Åbne og skjulte dissenser i aftaleretten
Af Jimmi Fevre Bruun
Procesbevillingsnævnet
Af Lasse Højlund Christensen og Søren Højgaard Mørup
Något om avtalsrättslig ogiltighet vid fullmaktshandlande
Af Rolf Dotevall
Økonomiske kompensationskrav i tilfælde, hvor der ikke indgås kontrakt
Af Hans Henrik Edlund
Omförhandling av avtal – några rättsliga faktorer med utgångspunkt från engelsk rätt
Af Lars Gorton
Opplysningsplikt om historiske hendelser ved salg av boligeiendom
Af Hilde Hauge
Et billede kan sige mere end 1.000 ord: om visualiseringer set i en aftaleretlig kontekst
Af René Franz Henschel
Obehörig vinst som allmän rättsgrundsats i svensk rättspraxis
Af Torgny Håstad
Jämkning av lagbestämmelser
Af Torbjörn Ingvarsson
Grundejeres ansvar for glideskader
Af Helle Isager
Ægtefællehæftelse
Af Eva Naur Jensen og Caroline Adolphsen
Lidt om fejl og frister
Af Kim Sommer Jensen
Omkostningsmaksima for kreditaftaler
Af Tanja Jørgensen
Onlineindholdsdelingstjenesters ansvarsfrihed for ophavsretlige krænkelser
Af Susanne Karstoft
Formodningsregler inden for lejeretten og forsikringsretten
Af Susanne Kier
Aktiepant – omfang, pligter, rettigheder
Af Lars Hedegaard Kristensen
Standpunktsrisiko
Af Lars Henrik Gam Madsen
Prioritetskonflikt mellem virksomhedspant og individuelt pant i immaterialrettigheder – finder TL § 47 c, stk. 6, anvendelse?
Af Astrid Millung-Christoffersen
Vildledningstidspunktet
Af Peter Møgelvang-Hansen og Jan Trzaskowski
U 2021.455/2 H og anvendelsen af aftalelovens § 36 i boliglejeforhold
Af Kristian Graven Nielsen
Virtuelle voldgiftsforhandlinger
Af Kasper Steensgaard
Prisavslag og erstatning ved virksomhetskjøp
Af Are Stenvik
Naturalopfyldelse og »effektive aftalebrud«
Af Kristian Torp
Personoplysninger som en modydelse
Af Henrik Udsen
Produktansvar og digitale platforme – om aftaler, ansvar og mellemmænd
Af Vibe Ulfbeck
Om ensartede krav, og om gruppesøgsmål er den bedste måde at behandle disse på
Af Anders Ørgaard

III. Immaterialret og markedsføringsret
Grøn markedsføring
Af Caroline Heide-Jørgensen
Markedsføring i medier
Af Søren Sandfeld Jakobsen
IP-beskyttelse af sportsudstyr
Af Torsten Bjørn Larsen
Designretlig reservedelsbeskyttelse
Af Birgit Liin
Elhandel
Af Bent Ole Gram Mortensen
Preemption: Hvor lidt plads er der til supplerende national beskyttelse på EU-harmoniserede områder?
Af Thomas Riis og Jens Schovsbo
Fungerer den ophavsretlige specialitetsgrundsætning i praksis?
Af Peter Schønning
Arkitekters ophavsrettigheder til tegningsmateriale – ændring, brug og bearbejdelse af materialet
Af Christian Skadborg
Kumulativ beskyttelse af kendetegn
Af Knud Wallberg

IV. Konkurrenceret
Til formål eller følge
Af Christian Bergqvist
Konkurrencerettens betydning for udbudsretten – den interdisciplinære jura
Af Erik Bertelsen og Andreas Riis Madsen
Pay for Delay-aftaler i konkurrenceretligt lys
Af Jens Fejø
”Naturlig udløber” – et grundlag for offentlig erhvervsvirksomhed
Af Karsten Naundrup Olesen
Konkurrencerettens grænser
Af Michael Steinicke
Fusionskontrol og fri bevægelighed i EU
Af Karsten Engsig Sørensen

V. Bibliografi
Bibliografi over professor Palle Bo Madsens retsvidenskabelige produktion
Af Susanne Karstoft

Birgit Liin, Hans Henrik Edlund, Susanne Karstoft, og Torsten Iversen - 9788771986266
Downloaded fra Jurabibliotek.dk04/21/2022 10:37:42AM
via free access
 
  © 2017 Jure AB