Prop. 2021/22:199 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser
   
 
Titel:Prop. 2021/22:199 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser
Utgivningsår:2022
Omfång:12 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122199
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:199
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska
läget i Sveriges närområde och ökade energipriser, med anledning av
Rysslands invasion av Ukraina. I propositionen föreslås tillskott av medel
och ökade beställningsbemyndiganden för att stärka Sveriges försvarsförmåga genom en snabbare upprustning av det militära försvaret. Vidare föreslås att medel tillförs för att kompensera hushåll med hög elförbrukning under mars 2022.
 
  © 2017 Jure AB