Prop. 2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina
   
 
Titel:Prop. 2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina
Utgivningsår:2022
Omfång:28 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122211
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:211
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

Bemyndigandet ska även omfatta boenden för personer som ansöker om eller har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

Förslaget lämnas mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, som innebär en omfattande tillströmning av personer som fördrivits från Ukraina och som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 maj 2022. Föreskrifter som
meddelas med stöd av bemyndigandet ska få avse tid fr.o.m. den 15 mars 2022.
 
  © 2017 Jure AB