Prop. 2021/22:225 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
   
 
Titel:Prop. 2021/22:225 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
Utgivningsår:2022
Omfång:160 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122225
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:225
Ämnesord:Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Lagen genomför Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. Det införs bl.a. krav på i vilka format som olika slag av data ska göras tillgängliga. Vidare regleras vad som ska gälla i fråga om tilldelning av exklusiv rätt att vidareutnyttja data samt uttag av avgifter och utformning av villkor när data görs tillgängliga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB