SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system
   
 
Titel:SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system
Utgivningsår:2022
Omfång:367 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503508
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:13
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Miljörätt , Skatterätt

Pris: 316 SEK exkl. moms
Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade vägavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken.
 
  © 2017 Jure AB