Prop. 2001/02:190 Riksrevisionen
   
 
Titel:Prop. 2001/02:190 Riksrevisionen
Anmärkning:Se även Ds 2001:11, SOU 2001:97, prop. 2001/02:73 och prop. 2002/03:63.
Utgivningsår:2002
Omfång:234 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102190
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:190
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB