Stiftelsehandboken
   
 
Författare:Aamisepp Peter , Fagerberg Kerstin , Lindman Jan , Löfgren Lewin Brita
Titel:Stiftelsehandboken
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:233 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025627
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 489 SEK exkl. moms
Boken är en heltäckande introduktion och handledning om det mesta som rör stiftelser. Den behandlar de legala områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. Den fördjupar sig i frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Här får du också veta hur bildandet och det praktiska arbetet i en stiftelse går till. Boken är illustrerad med exempel, vägledande rättsfall, beräkningsexempel för avkastning och risk samt mallar för kallelser och protokoll. Den innehåller lagtextbilagor. Författarna arbetar på SEB, som är ledande inom stiftelseförvaltning. De representerar olika expertområden och har mångårig erfarenhet av praktiskt stiftelsearbete. De har bemödat sig om att ta upp alla de centrala frågor som de har mött, inte minst i egenskap av styrelseledamöter i stiftelser.
 
  © 2017 Jure AB