Vitesklausuler
– En handbok
   
 
Författare:Dryselius David
Titel:Vitesklausuler – En handbok
Utgivningsår:2023
Omfång:165 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026044
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 503 SEK exkl. moms
Vitesklausuler eller avtalsviten förekommer sedan en mycket lång tid tillbaka i en mängd olika avtalstyper. Vitesklausulerna har redan från början fyllt liknande funktioner och syften som de gör i dag. Trots att de är vanliga och praktiska klausuler finns det väldigt lite skrivet kring hur de kan användas, vilka fördelar de har och vilka problem som kan uppstå i relation till dispositiva rättsregler.

Vitesklausuler är en handbok som utgår från tingsrättsdomar och undersöker hur parter och domstolar ser på viten. Boken visar de återkommande problem som finns kring vitesklausuler. Tanken är att den ska göra parterna och domstolen medvetna om problemen med klausulen och hur de kan undvikas. Detta görs främst genom att jämföra de vitesklausuler som finns i rättsfallen med olika modellklausuler.

Vitesklausulser vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister som arbetar med avtalstyper som innehåller vitesklausuler.
 
  © 2017 Jure AB