Regeringens skrivelse 2021/22:285 Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2021/22:285 Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin
Utgivningsår:2022
Omfång:113 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122285
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2021/22:285
Ämnesord:Arbetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Den statliga lönegarantin − förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete (RiR 2022:4).

Riksrevisionen anser att den statliga lönegarantin inte skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt och att det finns indikationer på att missbruket är relativt omfattande. Riksrevisionens uppfattning är att bristerna framför allt beror på att regeringen inte har utformat och styrt lönegarantisystemet på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att göra en större översyn av den statliga lönegarantin. Regeringen anser att det finns behov av en översyn. Frågorna är högt prioriterade av regeringen. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB