Exploateringsavtal
   
 
Författare:Gustafsson Annika , Carlbring Marianne
Titel:Exploateringsavtal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:127 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144158983
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 437 SEK exkl. moms
Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå?

Det ställs höga krav på de parter som skriver exploateringsavtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl genomtänkta exploateringsavtal, som reglerar rätt saker för framtiden. Den här boken ger vägledning och stöd för just den uppgiften, med konkreta exempel från rättsfall och praktisk exploateringsverksamhet.

Den andra upplagan är uppdaterad genomgående och avsnittet om exploateringsavtal och offentlig upphandling är omarbetat och kompletterat. Nya rättsfall och hänvisning till ny forskning har lagts till.
 
  © 2017 Jure AB