ADR-S 2023 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2023, inklusive ändringar och tillägg
   
 
Titel:ADR-S 2023 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2023, inklusive ändringar och tillägg
Anmärkning:Köp till registerflikar
Utgivningsår:2023
Omfång:1300 sid.
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789179272777
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS nr. 2022:3
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 1165 SEK exkl. moms
ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Ikraftträdande: 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB