RID-S 2023 Transport av farligt gods på järnväg 2023, inkl ändringar & tillägg
   
 
Titel:RID-S 2023 Transport av farligt gods på järnväg 2023, inkl ändringar & tillägg
Anmärkning:Köp till registerflikar
Utgivningsår:2022
Omfång:1200 sid.
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789179272760
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS nr. 2022:4
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 1165 SEK exkl. moms
RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg. Ikraftträdande: 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB