Prop. 2022/23:11 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation
   
 
Titel:Prop. 2022/23:11 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation
Utgivningsår:2022
Omfång:28 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:11
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation.

Dessutom ska vissa hänvisningar till aktiebolagslagen, förkortad ABL, i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) och i kupongskattelagen ändras. Ändringarna föranleds av de ändringar i aktiebolagslagen som enligt regeringens förslag i propositionen Bolags rörlighet över gränserna inom EU (prop. 2021/22:286) ska träda i kraft den 31 januari 2023.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas, i
fråga om stämpelskattelagen, på förvärv som görs efter den 30 januari
2023 och, i fråga om kupongskattelagen, på utbetalning av delningsvederlag till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB