Prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
   
 
Titel:Prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Anmärkning:Prop. 1999/2000:134 och prop. 2001/02:56. SOU 1999:75, SOU 2000:90, SOU 2001:73, SOU 2001:77 och SOU 2002:7. Ds 2000:20, Ds 2001:60 och Ds 2001:65.
Utgivningsår:2002
Omfång:173 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:143
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB