Regeringens skrivelse 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2002
Omfång:125 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102102
Serie:Propositioner nr. 2001/02:102
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB