Prop. 2022/23:105 Skandinavisk luftfartspolitik
   
 
Titel:Prop. 2022/23:105 Skandinavisk luftfartspolitik
Utgivningsår:2023
Omfång:11 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223105
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2022/23:105
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag till riktlinjer för det skandinaviska luftfartssamarbetet.

Förslagen har tagits fram i ett samarbete mellan företrädare för Sverige, Danmark och Norge och är en uppdatering av motsvarande riktlinjer som antogs 1997. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att det etablerade skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta och alltjämt ska utgöra grunden för det gemensamma arbetet på luftfartsområdet och för de luftfartspolitiska riktlinjerna.
 
  © 2017 Jure AB