Regeringsformen
– En kommentar
   
 
Författare:Bull Thomas , Sterzel Fredrik
Titel:Regeringsformen – En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:335 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144159164
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 381 SEK exkl. moms
Av Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen den viktigaste. I den här boken ger författarna en överblick, identifierar de stora utvecklingstrenderna och går igenom regeringsformens alla kapitel – paragraf för paragraf. Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses såsom riksdagens ställning, regeringens förhållande till myndigheterna, enskildas rättighetsskydd och domstolarnas ställning och uppgifter.

Regeringsformen erbjuder en användarvänlig genomgång av regerings­formens bestämmelser och ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick. Denna femte upplaga är uppdaterad med ny rättspraxis och ny lagstiftning.

Med sin lättillgängliga framställning vänder den sig till studenter inom juridik och samhällsvetenskap, till praktiskt verksamma inom områden som berörs av grundlagen och även till allmänt intresserade läsare.

Innehållsförteckning

Förord 5

Förkortningar 7

Inledning 9

1 Statsskickets grunder 45

2 Grundläggande fri- och rättigheter 59

3 Riksdagen 109

4 Riksdagsarbetet 131

5 Statschefen 151

6 Regeringen 159

7 Regeringsarbetet 175

8 Lagar och andra föreskrifter 189

9 Finansmakten 219

10 Internationella förhållanden 245

11 Rättskipningen 259

12 Förvaltningen 275

13 Kontrollmakten 291

14 Kommunerna 315

15 Krig och krigsfara 323

Register 331
 
  © 2017 Jure AB