SOU 2023:33 Ett förbättrat resegarantisystem
   
 
Titel:SOU 2023:33 Ett förbättrat resegarantisystem
Utgivningsår:2023
Omfång:273 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152506431
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2023:33
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 317 SEK exkl. moms
Utredningens uppdrag har omfattat att utvärdera det svenska rese-garantisystemet och bedöma om det finns skäl att utvidga skyddet för resenärerna. Om utredningen bedömer att det finns skäl att förändra det nuvarande resegarantisystemet har uppdraget omfattat att lämna förslag på hur systemet bör utformas, finansieras och administreras. Utredningens uppdrag har därutöver omfattat att bedöma om resegarantisystemet bör kunna tas i anspråk för att ge stöd åt paketreseföretag och att bedöma om reguljära flygresor bör omfattas av resegaranti.
 
  © 2017 Jure AB