Prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman
   
 
Titel:Prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman
Anmärkning:SOU 1999:65
Utgivningsår:2002
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:96
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB