Prop. 2001/02:109 Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor
   
 
Titel:Prop. 2001/02:109 Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor
Anmärkning:Ds 1999:26
Utgivningsår:2002
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:109
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB