Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden
– Upplysningskrav och taxonomi
   
 
Författare:Schmauch Magnus
Titel:Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden – Upplysningskrav och taxonomi
Utgivningsår:2023
Omfång:319 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024132
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 672 SEK exkl. moms
Under de senaste åren har ett stort antal hållbarhetsrelaterade regelverk införts på finansmarknaden. Lagstiftningen har stor betydelse för företag och investerare. I boken diskuteras hållbarhetsriskernas betydelse i investeringar, hållbarhetsriskhantering i finansiella företag, hållbarhetsrelaterade upplysningar och grönmålning ur ett regulatoriskt perspektiv.

Centrala regelverk inom området behandlas, såsom:

- Klimatlagarna i EU och Sverige

- Taxonomiförordningen

- Hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

- Hållbarhetsrapporter (NFRD/CSRD)

- Hållbara obligationer (EuGBS)

- Tillbörlig aktsamhet i värdekedjan (CS3D)

- ESG-betyg

- Index och referensvärden (PAB/CTB)

Ett särskilt avsnitt ägnas åt de nya kraven på integrering av hållbarhetsriskhantering i finansiella företag när det gäller bland annat organisationsstruktur, kunskaper hos anställda, investeringsprocesser, hanteringen av intressekonflikter och lämplighetsbedömningar.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med finansmarknaden och arbetar med investeringsfrågor och riskhantering, som exempelvis risk- och compliance-ansvariga inom finansbranschen, rådgivare och advokater.
 
  © 2017 Jure AB