Prop. 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret
   
 
Titel:Prop. 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret
Anmärkning:SOU 2001:15
Utgivningsår:2002
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102159
Serie:Propositioner nr. 2001/02:159
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB