Om betalningsinställelse och offentligt ackord
   
 
Författare:Arnesdotter Ingrid
Titel:Om betalningsinställelse och offentligt ackord
Anmärkning:
Utgivningsår:1982
Omfång:476 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118270212
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag
Ackordförfarandet behandlas i en beskrivande och i en problemorienterad del. I den första delen ges en historisk översikt över ackordscentralens uppkomst och utveckling. En empirisk studie över Ackordscentralen i Stockholm visar hur en sådan arbetar och hur förfarandet går till i praktiken.
 
  © 2017 Jure AB