Prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område
   
 
Titel:Prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område
Utgivningsår:2002
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102170
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:170
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB