Prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet
   
 
Titel:Prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet
Anmärkning:Se även SOU 2000:1, Ds 2001:26, SOU 2001:48, SOU 2000:125, prop. 2001/02:53, Ds 2001:33 och Ds 2001:34.
Utgivningsår:2002
Omfång:197 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:80
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB