Prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen m.m.
Anmärkning:SOU 1999:136 och SOU 2000:125.
Utgivningsår:2001
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB