Prop. 2001/02:92 Avskaffande av medborgarskapskrav för advokater m.fl.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:92 Avskaffande av medborgarskapskrav för advokater m.fl.
Anmärkning:SOU 2000:106
Utgivningsår:2002
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB