Prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn
   
 
Titel:Prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn
Anmärkning:Se SOU 2000:90 och SOU 2001:73.
Utgivningsår:2001
Omfång:146 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB