Ds 2002:38 Beslut i EU
– pelarindelning eller inte
   
 
Titel:Ds 2002:38 Beslut i EU – pelarindelning eller inte
Utgivningsår:2002
Omfång:25 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217325
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:38
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 64 SEK exkl. moms
Detta är en introduktion till debatten om EU:s framtida uppbyggnad och samarbetsformer.
 
  © 2017 Jure AB