Negotiating International Business Acquisition Agreements
   
 
Författare:Collins Andrew
Titel:Negotiating International Business Acquisition Agreements
Anmärkning:Inklusive prejudikat på diskett.
Utgivningsår:1997
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0421617403
Produkttyp:Lösblad
Serie:International Business Negotiating Guides
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 3694 SEK exkl. moms
Innehåll:

Introduction. Due diligence. Structuring the deal. Financing the acquisition. Assets purchase and sale agreement. Miscellaneous provisions. Supplementary agreements and documents. Appendices of agreements.
 
  © 2017 Jure AB