Outsourcing av IT-tjänster
   
 
Författare:Augustson Magdalena , Sten Viveca
Titel:Outsourcing av IT-tjänster
Utgivningsår:1999
Omfång:214 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175485451
Serie:Juridik & Samhälle
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt , Ekonomi

Pris: 257 SEK exkl. moms
Hur genomförs en framgångsrik outsourcing? Vilken form av outsourcing ska man välja och hur ska avtalen utformas för att skapa en vinna-vinna-situation?

Dessa är några av frågorna som besvaras i denna bok. Under 90-talet har utvecklingen inom IT-området varit explosionsartad med stigande kostnader och ökande krav på intern kompetens som följd. Lösningen för många företag har varit outsourcing. I bokens första del diskuteras såväl motiven bakom en outsourcing-verksamhet för både köpare och leverantör som de strukturella drivkrafter som kan förekomma. I bokens andra del fokuseras affärsprocessen och de juridiska aspekterna av IT-outsourcing. Från behovsanalys och förberedelser till avtalsskrivande och uppföljning. Exempel från affärslivet och förslag på avtalsmodeller ges. I bilagedelen finns checklistor för genomförande och upprättande av outsourcing-avtal.
 
  © 2017 Jure AB