Prop. 2002/03:1 Budgetpropositionen för år 2003
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:1 Budgetpropositionen för år 2003 – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Finns även som CD-ROM. Volymerna kan även beställas separat.
Utgivningsår:2002
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 882 SEK exkl. moms
I budgetpropositionen föreslås bl.a. följande:
– Höjda grundavdrag för låg- och medelinkomsttagare.
– Avskaffad kapitalvinstskatt på näringsbetingade andelar.
– Höjd koldioxidskatt.
– Höjda skatter på bränslen och el.
– Höjd skatt på avfall som deponeras.
– Reklamskatten avskaffas.
– Sänkt moms på byggande av studentbostäder och äldrebostäder.
– Skattereduktion för bredbandsanslutningar.
– Höjd skatt på naturgrus.
 
  © 2017 Jure AB