Utredning av vanvård
   
 
Författare:Striwing Helena , Åslund Mikael
Titel:Utredning av vanvård
Utgivningsår:2002
Omfång:174 sid.
Förlag:Striwing
ISBN:9163128365
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 323 SEK exkl. moms
Utredning av brott mot djur kräver insatser av djurskyddsinspektörer, veterinärer, poliser och åklagare. I brottmålet har åklagaren bevisbördan. Lyckas han inte med sin utredning visa, att det förhåller sig så som han påstår, skall i stället den tilltalades uppgifter i den aktuella frågan betraktas som sanna. Bevisbördan kompliceras av att brottsoffren, djuren, inte kan bidra med sin berättelse. Författarna har därför ägnat speciellt intresse åt hur bevissärking kan göras och de ger tips och förslag till utredningen som skall verka i den riktningen att utrymmet för överraskningar vid huvudförhandlingen blir så litet som möjligt.
 
  © 2017 Jure AB