Regeringens skrivelse 2002/03:22 Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan (prop. 2002/03:9)
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:22 Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan (prop. 2002/03:9)
Anmärkning:Se prop. 2002/03:9.
Utgivningsår:2002
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203022
Serie:Propositioner nr. 2002/03:22
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB