Ansvar vid finansiell rådgivning
   
 
Författare:Lycke Johan , Runesson Eric M. , Swahn Mikael
Titel:Ansvar vid finansiell rådgivning
Utgivningsår:2003
Omfång:122 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009378
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag
I boken beskrivs innehållet i de regler som styr ansvaret vid finansiell rådgivning och hur dessa skall tolkas. Högsta domstolens praxis på området är ännu sparsmakad, men underrätterna har sedan ett tiotal år tillbaka försett oss med avgöranden rörande skadeståndskrav mot värdepappersinstitut. I boken redogörs för olika moment i bedömningen av institutens ansvar med utgångspunkt i tingsrätts- och hovrättsfall. Den innehåller även ett avsnitt om betänkandet bakom den kommande lagen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning.
 
  © 2017 Jure AB