Ds 2002:59 Europeisk insolvens
   
 
Titel:Ds 2002:59 Europeisk insolvens
Anmärkning:Se prop. 2002/03:49 och prop. 2005/06:37.
Utgivningsår:2002
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821802X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:59
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms
EU:s insolvensförordning (1346/2000) trädde i kraft den 31 maj 2002. Den innehåller bestämmelser om erkännande av insolvensförfaranden i andra medlemsstater och gäller alla kategorier av gäldenärer med undantag för försäkringsbolag och kreditinstitut. I dessa fall gäller försäkringsinsolvensdirektivet (2001/17/EG) respektive bankinsolvensdirektivet (2001/24/EG). Här föreslås nya lagar för att införa EU:s bestämmelser i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB