NBK Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv
   
 
Titel:NBK Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv
Utgivningsår:1999
Omfång:79 sid.
Förlag:Näringslivets Börskommitté
ISBN:917548577X
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 191 SEK exkl. moms
Näringslivets Börskommitté (NBK) verkar för god sed på aktiemarknaden genom att ge ut rekommendationer. Huvudmän för NBK är Industriförbundet och Stockholms Handelskammare. Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv ersätter en tidigare rekommendation från år 1998. Den nu utgivna rekommendationen anger vad som skall gälla om någon vill lämna ett offentligt erbjudande om att köpa aktier i aktiemarknadsbolag. Rekommendationen innehåller såväl informationskrav som mera materiella bestämmelser om hur ett bud skall vara utformat. Genom rekommendationen införs för första gången budplikt i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB