Rättskraft i skatteprocessen
   
 
Författare:Alhager Eleonor
Titel:Rättskraft i skatteprocessen
Utgivningsår:2003
Omfång:226 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009351
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt

SLUT på förlag
Vad avses med saken i en skatteprocess? Hur långt sträcker sig domens bindande verkan i skattemål? I vilka avseenden förekommer positiv och negativ rättskraft inom skatteprocessrätten? Rättskraft är ett av de mest omskrivna och diskuterade områdena inom processrätten. Rättskraftsfrågor i skattemål har dock aldrig tidigare behandlats självständigt i bokform i Sverige. Här görs en analys av rättskraftens räckvidd och betydelse i skattemål. Syftet är särskilt att utifrån gällande rätt utveckla en enhetlig metod för att hantera rättskraftsfrågor, som är möjlig att tillämpa på olika slags inkomst-, mervärdesskatte- och punktskattemål. Rättskraft i skatteprocessen diskuteras från ett vetenskapligt perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB