VD-avtalet
– Modellklausuler med kommentarer. Löner och belöningssystem. Pensioner. Konkurrensklausuler. Ansvarsfrågor. Ägarstyrning.
   
 
Författare: Smitt Raoul , Andersson Jan , Andelius Per , Edholm Örjan , Franke Ulf , Palm Håkan , Skog Rolf , Wettergren Ulf , Winström Håkan , Öhman Toivo
Titel:VD-avtalet – Modellklausuler med kommentarer. Löner och belöningssystem. Pensioner. Konkurrensklausuler. Ansvarsfrågor. Ägarstyrning.
Utgivningsår:2004
Omfång:331 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105741
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag
I denna bok behandlas utförligt ett stort antal frågor rörande VD:s ställning. Boken inleds med en diskussion om VD-rollen i förändring, coaching samt förslag till svensk corporate governancekod.

Därefter följer en rad konkreta frågor som rör VD:s ställning och anställningsavtalet såsom:
- VD:s praktiska arbete
- lagen om anställningsskydd och VD
- tystnadsplikt och förbud att konkurrera när VD-skapet upphört
- förmåner, beskattning, pension och försäkringar
- lön och andra ekonomiska förmåner, såsom bonus, tantiem och optioner
- konkurrenskalusuler
- god sed på aktiemarknaden vad avser lön och andra ekonomiska förmåner.

Lönestatistik, rättsfall och sakregister ingår. De tio författarnas strävan är att presentera en professionellt och allsidigt underlag till förhandlingen och upprättandet av ett anställningsavtal.
 
  © 2017 Jure AB