Prop. 2002/03:45 Lagrådets arbetsformer
   
 
Titel:Prop. 2002/03:45 Lagrådets arbetsformer
Anmärkning:Se SOU 2001:88.
Utgivningsår:2003
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB