Prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning
   
 
Titel:Prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning
Anmärkning:EU:s förordning (EG) nr 1206/2001.
Utgivningsår:2003
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:76
Ämnesord:Processrätt , EU-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB