Insiderlagen
– en lagkommentar
   
 
Författare:Afrell Lars
Titel:Insiderlagen – en lagkommentar
Anmärkning:
Utgivningsår:1991
Omfång:240 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9138920891
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

SLUT på förlag
Detta är en utförlig kommentar till insiderlagen. För att underlätta förståelsen av reglerna redovisas en hel del belysande exempel och praktiskt förekommande situationer. I boken finns också material av praktisk nytta för företag, myndigheter och privatpersoner som berörs av insiderlagens bestämmelser om anmälningsskyldighet. Lagändringar t.o.m. den 1 augusti 1991 har beaktats.
 
  © 2017 Jure AB