Prop. 2002/03:63 Avgifter vid Riksrevisionen
   
 
Titel:Prop. 2002/03:63 Avgifter vid Riksrevisionen
Anmärkning:Prop. 2001/02:190.
Utgivningsår:2003
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB