Prop. 2002/03:69 En ny lag om konsulärt ekonomisk bistånd
   
 
Titel:Prop. 2002/03:69 En ny lag om konsulärt ekonomisk bistånd
Anmärkning:SOU 2001:70.
Utgivningsår:2003
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 56 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB