Regeringens skrivelse 2002/03:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002
Utgivningsår:2003
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203114
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB