Prop. 2002/03:66 Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
   
 
Titel:Prop. 2002/03:66 Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Anmärkning:Se även Ds 2002:64.
Utgivningsår:2003
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203066
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:66
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB