SOU 2003:44 Om allmännyttan säljs
– stärkt kooperativ hyresrätt
   
 
Titel:SOU 2003:44 Om allmännyttan säljs – stärkt kooperativ hyresrätt
Utgivningsår:2003
Omfång:137 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218518
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om försäljning av allmännyttiga bostäder
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:44
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 168 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås att kommuner och kommunala bostadsföretag skall kunna förvärva fastigheter eller aktier i allmännyttiga bostadsföretag i andra kommuner. Den företrädesrätt som bostadsrättsföreningar har i dag tas bort när det gäller allmännyttans bostäder men kvarstår när privata fastigheter säljs. Någon företrädesrätt föreslås inte för allmännyttiga bostadsföretag.
Kooperativa hyresrättsföreningar blir skyldiga att ha ett system för fördelning av lägenheter som friställs i föreningens hus. De bör vidare vara skyldiga att ta emot tre gånger så många medlemmar som antalet hyreslägenheter. Om föreningen vill sälja sitt hus, har dessa medlemmar rösträtt. Lediga lägenheter skall i första hand fördelas till medlemmar i föreningen.
 
  © 2017 Jure AB