Att fråga
– 40 frågor vid anställningsintervjun
   
 
Författare:Giles Alan
Titel:Att fråga – 40 frågor vid anställningsintervjun
Utgivningsår:1999
Omfång:57 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176100723
Ämnesord:Övrigt

SLUT på förlag
I en intervjusituation är det mycket viktigt att vara väl förberedd - att man verkligen ställer rätt frågor och att man tolkar svaren på ett korrekt sätt. En förutsättning för en lyckad intervju är dessutom att man till den arbetssökande kan förmedla företagets kultur och arbetsklimat. I denna bok ges exempel på hur man kan förbereda sig innan man håller en intervju. I boken presenteras 40 frågor som kan vara lämpliga att ställa vid en anställningsintervju. Varje fråga följs av en kort förklaring till syftet med frågan och vilka svar som kan vara att föredra. Detta är en mycket praktisk handbok. Den ger dig riktlinjer som kan hjälpa dig att utveckla en egen intervjustrategi och att bättre tolka den arbetssökandes svar och beteende.
 
  © 2017 Jure AB