Svenska ägarpolicies
   
 
Författare:Kristiansson Björn
Titel:Svenska ägarpolicies
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:301 sid.
Förlag:Företagsjuridik Nord & Co
ISBN:9172231807
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 460 SEK exkl. moms
Nu utkommer en omarbetad och väsentligt utvidgad andra upplaga av Svenska ägarpolicies. Boken innehåller dels en omfattande ämnessorterad redovisning av de svenska aktieägande institutionernas inställning i ägarfrågor, dels samtliga ägarpolicies i fulltext. Sedan första upplagan utkom år 1997 har ett flertal nya ägarpolicies tillkommit och de existerande har genomgått en omfattande omarbetning. Detta inte minst beroende på den publicitet dessa frågor fått efter de stora amerikanska före­tagsskandalerna under de senaste åren.
 
  © 2017 Jure AB